3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

UZMAN ERBA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uzman Erba Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Uzman erba olarak alnanlarn bundan sonraki btn ilemleri (terfi, szlemenin uzatlmas, szlemenin feshi, iliik kesme ve zlk haklarna ilikin ilemler ile buna benzer dier ilemler) bal olduklar Sahil Gvenlik Ana Ast komutanlar, tugay, bamsz tugay, tmen, jandarma blge (ve eidi) komutanlar, eidi eitim merkezi komutanlklar ile eidi kurum amirlerince; kolordu ve ordu (ve eidi) dorudan bal birlikleri ile eidi kurum amirliklerinde kurmay bakanlarnca; kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Genelkurmay Bakanl ile Mill Savunma Bakanlna dorudan bal birliklerinde personel bakanlarnca veya yetki verilen komutanlklarca; Sahil Gvenlik Komutanl kararghnda ise Sahil Gvenlik Kurmay Bakan tarafndan yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu suretle ilemleri tamamlanan uzman erbalarn szlemelerinin uzatlmas, istihdam edildikleri Sahil Gvenlik Ana Ast komutanlklarnca, tugay, bamsz tugay, tmen, jandarma blge (ve eidi) komutanlklarnca veya eidi kurum amirlerince, eidi eitim merkezi komutanlklarnca; ordu ve kolordu (ve eidi) dorudan bal birlikleri ile eidi kurum amirlikleri iin kurmay bakanlarnca; kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Genelkurmay Bakanl ile Mill Savunma Bakanlna dorudan bal birlikleri iin personel bakanlarnca veya yetki verilen komutanlklarca; Sahil Gvenlik Komutanl kararghnda ise Sahil Gvenlik Kurmay Bakan tarafndan tasdik edilir ve ilgili kuvvet komutanlna, Jandarma Genel Komutanlna ve Sahil Gvenlik Komutanlna bildirilir. Bu ekilde szlemelerin uzatlmas tasdik edilenler, yeni bir taahhtname imzalayarak greve devam ederler. Uzman avu ve uzman onbalarn szlemeleri azam 45 yana girdikleri yla kadar uzatlabilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma ve ileri Bakanlar birlikte yrtr.