3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVE

ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin eki Naklen Tayine Tâbi Görev Yerleri Listesine, aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“18) ANTANANARİVO

19) BAMAKO

20) DAKKA

21) JUBA

22) KAMPALA

23) KİNŞASA

24) LUANDA

25) LUSAKA

26) MAPUTO

27) NUAKŞOT

28) YAOUNDE”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038