2 Ağustos 2012 Tarihli ve 28372 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

—  Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği