1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

DÜZELTME

21/7/2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 9 uncu maddesinde yer alan “fıkrası” ibaresi ile “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesiyle değiştirilen 48 inci maddede yer alan “il milli eğitim denetmenlerince” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığının 27/7/2012 tarihli ve 11231 sayılı yazısı üzerine, sırasıyla “cümlesi” ve “il eğitim denetmenlerince” olarak düzeltilmiştir.