1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 30/7/2012

Karar No : 2012/118

Konu : Van-Merkez-ar Mahallesi (1061 ada 70 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 5/7/2012 tarih ve 4647 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A..ye (GAYRMENKUL A..) ait Van li, Merkez lesi, ar Mahallesi snrlar ierisinde yer alan, zelletirme kapsam ve programnda bulunan, yzlm 1.395,65 m olan, 1061 ada 70 parsel numaral tanmaza ynelik, Ticaret Alan (Bitiik Nizam 4 Kat) ve Resmi Kurum Alan fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Van Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz