1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 30/7/2012

Karar No : 2012/116

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl Adana/Bykdikili Tanmaznn zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 27/6/2012 tarih, 4466 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl Adana li, Seyhan lesi, Bykdikili Mahallesi, 8721 ada, 1 no.lu parselde bulunan 20.954,00 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda ihale komisyonunca;

Tanmazn 2.600.000.- (ikimilyonaltyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren ahinoullar Nakliyat Hafriyat naat Otomotiv Taahht Ticaret ve Sanayi Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, ahinoullar Nakliyat Hafriyat naat Otomotiv Taahht Ticaret ve Sanayi Limited irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, 2.560.000.- (ikimilyonbeyzaltmbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Erata Eitim retim Danmanlk thalat ve hracat Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Erata Eitim retim Danmanlk thalat ve hracat Anonim irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemesi imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.