1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 30/7/2012

Karar No : 2012/114

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 25/6/2012 tarih ve 4311 sayl yazsna istinaden;

zmir li, Buca lesi, nn Mahallesi snrlar ierisinde yer alan zelletirme kapsam ve programnda bulunan Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A.. (Gayrimenkul A..) mlkiyetindeki toplam yzlm 40.976,00 m olan 550 ada 91 ve 92 nolu parsel ile 580 ada 11 nolu parsele Metropoliten Aktivite Merkezi, Belediye Hizmet Alan, Park Alan ve Ak Blgesel Otopark Alan kullanm karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan Kurulumuzun 6/2/2012 tarih ve 2012/20 sayl Karar ile onaylanan, 8/2/2012 tarih ve 28198 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 1/25000 lekli zmir Kentsel Blge Nazm mar Plan, 1/5000 lekli Nazm mar Plan ve 1/1000 lekli Uygulama mar Planna ilikin ask srecinde yaplan; Ak Blgesel Otopark Alannn giri klarnn geniletilmesi ve Metropolitan Aktivite Merkezi ile Belediye Hizmet Alan olarak dzenlenen imar adalarnn gney imar hatlarnn dzeltilen cephe izgisi olarak dzenlenmesi ynndeki itirazlarn kabulne dier itirazlarn ise reddedilmesine,

Yaplan itirazlar sonucu yeniden dzenlenen 1/1000 lekli Uygulama mar Plannn onaylanmasna,

Onaylanan 1/1000 lekli Uygulama mar Planna ilikin Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin zmir Bykehir Belediye Bakanl ve Buca Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz