1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              31 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-6599

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Ağustos 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    31 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-248-497

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6599 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Ağustos 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI