1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3408

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 29/6/2012 tarihli ve 10894 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. ATALAY

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    Ö. DİNÇER                                                  E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı V.                             Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

16/7/2012 TARİHLİ VE 2012/3408 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1 – Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hakkındaki 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayılı Kararnamenin eki Kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla tesis veya birimlerini geri alan kamu teşebbüslerinin hizmet alım tavanı, ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden belirlenebilir.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/10/2011

28097

Bakanlar Kurulu Kararında  Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

9/5/2012

28287