31 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28370

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BELRL MOTORLU ARALARIN AMURLUKLARI LE LGL

TP ONAYI YNETMEL

(AB/1009/2010)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn amurluklar ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, MARTOYun Ek IIsinde tanmlanan M1 kategorisi motorlu aralarn amurluklar ile ilgili hkmleri bakmndan aralara AT tip onay belgesi verilmesine ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 1009/2010 sayl Reglasyonuna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) MARTOYun 3 nc maddesinde belirtilen tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) AT: Avrupa Topluluunu,

c) amurluklarna gre ara tipi: amurluklarn zellikleri veya uygulanabilir lastik brmleri, tekerlekler iin jant ebad ve merkez kakl (offset) hesaba katlarak, donanm iin uygun asgari ve azami lastik ve tekerlek ebatlar ynnden farkl olmayan aralar,

) Lastik brm (zarf): Bir lastiin aksam onayna gre izin verilen ve belirlenmi, toleranslar dahil, azami kesit genilii ve d apn,

d) Karda yol tutu tertibat: Aracn lastik/tekerlek birleimi zerine taklabilir olan ve kendisi bir kar lastii, k lastii, tm mevsim lastii veya herhangi dier bir lastik olmayan bir kar zinciri veya karda yol tutu salayan dier edeer tertibatlar;

e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliini (2007/46/AT),

f) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

g) Tip onay: amurluklar ile ilgili bir ara tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

) Tip onay belgesi: Onay kuruluunun amurluklarna gre bir ara tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

ifade eder.

MADDE 5 (1) malat veya onun temsilcisi, bir aracn amurluklar ile ilgili AT Tip Onay iin bavurusunu Onay Kuruluuna sunar.

(2) Bavuru, Ek-1, Ksm 1de belirtilen bilgi dokmanna uygun olarak hazrlanr.

(3) Ek-2de belirtilen ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu, AT Tip Onayn verir ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numarasn dzenler. Onay Kuruluu, ayn numaray baka bir ara tipine tahsis etmez.

(4) nc fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu, Ek-1, Ksm 2de yer alan rnee uygun AT Tip Onay Belgesini verir.

Tip onaylarnn geerlilii ve kapsam geniletme

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelie gre ilk defa tip onay alacak aralar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmeliinin (661/2009/AT) 13 nc maddesinin, ikinci fkrasnda belirtilen tarihten itibaren bu Ynetmelik artlarn salamak zorundadr.

(2) 30/11/2000 tarihli ve 24246 Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn amurluklar ile lgili Tip Onay Ynetmeliine (78/549/AT) gre verilen onaylarn kapsam geniletmeleri 661/2009/AT Ynetmeliinin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen tarihten sonra da devam eder.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz