31 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28370

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Karayolu Trafik Gvenlii

Stratejisi ve Eylem Plan

GENELGE

2012/16

Trafik kazalarnn kresel lekte yaygnl ve neticesinde meydana gelen lm ve yaralanma vakalar ve toplumsal ve ekonomik kayplarn ciddi boyutlara ulamas sorunun ulusal ve uluslararas dzeyde ilgili tm kurum ve kurulularla ibirlii ierisinde ele alnmasn gerektirmektedir. lkemizin en nemli sorunlarndan biri olan trafik kazalarnda her yl ok sayda vatandamz yaamn yitirmekte, binlerce vatandamz yaralanmakta ya da sakat kalmaktadr.

Trafik kazalarnda hayatn kaybeden, yaralanan ya da sakat kalan kiiler, bata yaknlar ve evresi olmak zere ok sayda insan derinden etkilemektedir. Trafik kazalar nedeniyle; aile yelerinin ihtiya duyduu hizmet ve giderleri karlayan ya da katk salayan kiilerin kaybedilmesi, baz bireylerin bakma muhta hale gelmesi, karlalan uzun ve masrafl tedavi sreci gibi durumlar birok ailenin yaamnda byk sknt ve zorluklara yol amaktadr.

Trafik gvenliinin salanabilmesi; altyap hizmetleri, acil mdahale ve ilkyardm, kaza sonras kurtarma hizmetleri, eitim, ilgili mevzuat, dzenleme ve denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mmkndr. Bu nedenle trafiin daha gvenli hale gelebilmesi iin, trafik gvenlii ile ilgili hizmetlerin srekli, dzenli, zamannda, ibirlii ve uyum ierisinde verilebilmesi gerekmektedir.

Bu erevede, karayolu trafik gvenliine ilikin almalar ynlendirmek, bu konuda idari ve yasal dzenlemelere ilikin almalar yapmak, nerilerde bulunmak, kaydedilen gelimeler hakknda kamuoyunun aydnlatlmas amacyla yaplacak almalar deerlendirmek, trafik gvenlii konusunda alnabilecek nlemlere ilikin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilikin strateji belgesi ve eylem planlar hazrlatmak ve onaylamak, strateji ve eylem plan gereklemelerini deerlendirmek, gerektiinde strateji ve eylem planlarnda deiiklik yapmak, trafik gvenlii konusunda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonu salamak zere Karayolu Trafik Gvenlii Stratejisi Egdm Kurulu (Kurul) oluturulmutur.

Kurulun; ileri Bakannn veya gerektiinde ileri Bakanl Mstearnn bakanlnda; ileri Bakanl, Adalet Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Kalknma Bakanl, Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Salk Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Emniyet Genel Mdrl, Karayollar Genel Mdrl, Karayolu Dzenleme Genel Mdrl, Mahalli dareler Genel Mdrl, Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Mdrl, Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdrl, Trk Standartlar Enstits ve Radyo ve Televizyon st Kurulundan st dzey temsilcilerin katlmyla oluturulmas uygun grlmtr.

Kurulun alma usul ve esaslar, yllk toplant says ile toplant zamanlar Kurul tarafndan belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alnan kararlarn, strateji ve eylem planlarnn ilgili kurumlarca uygulanmasnn takibi ve koordinasyonu Emniyet Genel Mdrl Trafik Hizmetleri Bakanl tarafndan yrtlecektir. Kurul tarafndan ihtiya duyulmas halinde alt kurul, komite, danma gruplar ve geici ve kalc alma gruplar oluturulabilecektir. lgili kamu kurum ve kurulularnn yan sra niversiteler, sivil toplum kurulular, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararas kurulu ve zel sektr temsilcileri de Kurul toplantlarna davet edilebilecek, alt kurul ve komite almalarnda yer alabileceklerdir.

Kresel boyutta nem kazanan trafik gvenlii konusu, Birlemi Milletler Genel Kurulunun 2 Mart 2010 tarihli toplantsnda ele alnmtr. Bu toplantda, 20112020 yllar arasnda trafik gvenliinin salanmas ve trafik kazalarndan kaynakl lm vakalarnn %50 orannda azaltlmas amacyla Kresel Yol Gvenliinin yiletirilmesi hakknda 64/255 sayl karar alnmtr. Bu karar erevesinde hazrlanan Yol Gvenlii iin On Yllk Eylem Plan 2011-2020 (Decade of Action on Road Safety 2011-2020) ile ye devletler on yllk eylem planlarn aklamaya davet edilmitir.

Bu erevede, lkemiz karayollarnda meydana gelen trafik kazalarnn nlenmesi, trafik kazalarndan kaynaklanan lm ve yaralanmalarn nemli lde azaltlarak sonularnn hafifletilmesi amacyla ileri Bakanl Emniyet Genel Mdrlnn koordinatrlnde, ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaplarak hazrlanan, ekte yer alan Trafik Gvenlii Eylem Plan Emniyet Genel Mdrl Trafik Hizmetleri Bakanlnn www.trafik.gov.tr internet adresinde de duyurulacaktr. Eylem Plan kapsamnda yaplacak almalara ilikin hazrlanacak raporlar, altar aylk dnemler halinde deerlendirilmek zere Kurula sunulacaktr.

Kurul almalarnn bir btnlk iinde yrtlmesi, karayolu trafik gvenlii konusunda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonun salanmas, Kurul tarafndan alnan kararlarn, strateji ve Trafik Gvenlii Eylem Plannn uygulanmas iin tm bakanlk, kamu kurum ve kurulularnca gereken destek ve yardm salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

Trafik Gvenlii Eylem Plan