25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28364

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ

ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

Uyumlaştırılmış ulusal standartlar

MADDE 2 – (1) Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir:

 

NO

TS EN NO

 

STANDARDIN ADI

1

TS EN 132

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

2

TS EN 133

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sınıflandırma

3

TS EN 134

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Bileşenlerin Adlandırılması

4

TS EN 135

Solunumla İlgili Cihazlar - Eş Değer Terimler Listesi

5

TS EN 136

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

6

TS EN 136/AC

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

7

TS EN 137

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

8

TS EN 138

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları Özellikler Deneyler ve İşaretleme

9

TS EN 140

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

10

TS EN 140/AC

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

11

TS EN 142

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

12

TS EN 143

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

13

TS EN 143/A1

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

14

TS EN 143/AC

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

15

TS EN 144-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

16

TS EN 144-1/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

17

TS EN 144-1/A2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

18

TS EN 144-2

Koruyucu Teneffüs Cihazları- Gaz Silindir Vanaları- Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları

19

TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

20

TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

21

TS EN 145

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

22

TS EN 145/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

23

TS EN 148-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1:Standard Vida Dişli Bağlantı

24

TS EN 148-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2:Merkez Vida Dişli Bağlantı

25

TS EN 148-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3: M45x3 Vida Dişli Bağlantı

26

TS EN 149+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler -Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

27

TS EN 165

Kişisel Göz Koruması-Terimler ve Tarifler

28

TS 5560 EN 166

Kişisel Göz Koruması - Özellikler

29

TS EN 167

Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

30

TS 5558 EN 168

Kişisel Göz Koruması - Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

31

TS EN 169

Kişisel Göz Koruması - Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

32

TS EN 170

Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

33

TS 8435 EN 171

Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

34

TS EN 172

Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

35

TS EN 172/A1

Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

36

TS EN 172/A2

Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

37

TS EN 174

Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

38

TS 6860 EN 175

Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

39

TS EN 207

Kişisel Göz Koruması – Lâzer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz Koruyucuları)

40

TS EN 208

Kişisel Göz Koruması- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

41

TS EN 250

Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

42

TS EN 250/A1

Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

43

TS EN 269

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Taze Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

44

TS EN 340

Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler

45

TS EN 342

Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

46

TS EN 342/AC

Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

47

TS EN 343+A1

Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

48

TS EN 343+A1/AC

Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

49

TS EN 348

Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Eriyen Metallerin Sıçrayan Küçük Parçalarının Malzemeye Etkisinin Tespiti

50

TS EN 348/AC

Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Eriyen Metallerin Sıçrayan Küçük Parçalarının Malzemeye Etkisinin Tespiti

51

TS EN 352-1

İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar

52

TS EN 352-2

İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 2: Kulak Tıkaçları

53

TS EN 352-3

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

54

TS EN 352-4

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler -  Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

55

TS EN 352-4/A1

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler -  Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

56

TS EN 352-5

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

57

TS EN 352-5/A1

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

58

TS EN 352-6

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları

59

TS EN 352-7

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları

60

TS EN 352-8

İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 8: Eğlence Amaçlı Radyo Kulaklıkları

61

TS EN 353-2

Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

62

TS EN 354

Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı - Bağlama Tertibat

63

TS EN 355

Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Enerji Absorplayıcılar

64

TS EN 358

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

65

TS EN 360

Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

66

TS EN 361

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri

67

TS EN 362

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Bağlayıcılar

68

TS EN 363

Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler

69

TS EN 364

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

70

TS EN 364/AC

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

71

TS EN 365

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

72

TS EN 365/AC

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

73

TS EN 367

Koruyucu Elbiseler Isı ve Aleve Karşı Koruma-Alevli Etkilenmede Isı Geçişinin Tayini İçin Metot

74

TS EN 367/AC

Koruyucu Elbiseler Isı ve Aleve Karşı Koruma-Alevli Etkilenmede Isı Geçişinin Tayini İçin Metot

75

TS EN 374-1

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

76

TS EN 374-2

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini

77

TS EN 374-3

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

78

TS EN 374-3/AC

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

79

TS EN 379+A1

Kişisel Göz Koruması-Otomatik Kaynak Filtreleri

80

TS EN 381-1

Koruyucu Elbise-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 1: Zincirli Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

81

TS EN 381-2

Koruyucu Giyecekler, Zincirli El Testeresi Kullanımlar İçin Bölüm 2: Bacak Koruyucuları İçin Deney Metotları

82

TS EN 381-3

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 3: Koruyucu Botlar İçin Deney Metotları

83

TS EN 381-4

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 4: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları

84

TS EN 381-5

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 5 Bacak Koruyucular İçin Özellikler

85

TS EN 381-7

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin -  Bölüm 7: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

86

TS EN 381-8

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 8: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Deney Metotları

87

TS EN 381-9

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 9: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Özellikler

88

TS EN 381-10

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu

89

TS EN 381-11

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

90

TS EN 388

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

91

TS 2429 EN 397

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

92

TS 2429 EN 397/A1

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

93

TS EN 402

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin -Kurallar, Deneyler, İşaretleme

94

TS EN 403

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma İçin – Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

95

TS EN 404

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendini Kurtarma İçin-Karbon Monoksite Karşı Ağızlık Tertibatı Olan Filtreli Kendi Kendini Kurtarma Cihazı

96

TS EN 405+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gazlara ve Parçacıklara Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

97

TS EN 407

Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

98

TS EN 420+A1

Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikleri-Deney Metotları

99

TS EN 421

Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

100

TS EN 443

Binalarda ve Diğer Yapılarda Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Başlıklar

101

TS EN 458

İşitme Koruyucuları - Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım - Kılavuz

102

TS EN 464

Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin (Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

103

TS EN 469

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

104

TS EN 469/AC

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

105

TS EN 469/A1

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

106

TS EN 471+A1

Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikler

107

TS EN 510

Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

108

TS EN 511

Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

109

TS EN 530

Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

110

TS EN 564

Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

111

TS EN 565

Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

112

TS EN 566

Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

113

TS EN 567

Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

114

TS EN 568

Dağcılık Teçhizatı-Buz Mahmuzları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

115

TS EN 569

Dağcılık Teçhizatı- Kancalar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

116

TS EN 659+A1

Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

117

TS EN 659+A1/AC

Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

118

TS EN 702

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Deney Metodu: Koruyucu Giyecek veya Malzemelerinde Temas Isısı Geçişinin Tayini

119

TS EN 795

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

120

TS EN 795/A1

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

121

TS EN 812

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

122

TS EN 812/A1

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

123

TS EN 813

Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım- Oturma Kuşağı

124

TS EN 863

Koruyucu Elbiseler – Mekanik Özellikler Deney Metodu: Delinme Dayanımı

125

TS EN 892

Dağcılık Teçhizatı - Dinamik Dağcılık Halatları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

126

TS EN 893

Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

127

TS EN 943-1

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller Ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

128

TS EN 943-1/AC

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

129

TS EN 943-2

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı - Bölüm 2: Acil Yardım Ekipleri (AE) İçin Gaz Sızdırmaz (Tip 1), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Elbiselerin Performans Özellikleri

130

TS EN 958+A1

Dağcılık Teçhizatı- Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

131

TS EN 960

Kafa Kalıpları - Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

132

TS EN 966

Hava Sporları İçin Başlıklar

133

TS EN 966/A1

Hava Sporları İçin Başlıklar

134

TS EN 966/A2

Hava Sporları İçin Başlıklar

135

TS 8504 EN 1073-1

Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

136

TS EN 1073-2

Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler ve Deney Metotları

137

TS EN 1077

Alp Tipi Kayakçılar ve Tek Parçalı Kar Kayakçıları İçin Kasklar

138

TS EN 1078

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

139

TS EN 1078/A1

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

140

TS EN 1080

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

141

TS EN 1080/A1

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

142

TS EN 1080/A2

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

143

TS EN 1082-1

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

144

TS EN 1082-2

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

145

TS EN 1082-3

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi

146

TS EN 1146

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kaçış Başlığı Bulunan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Cihazı - Kurallar, Deney, İşaretleme

147

TS EN 1149-1

Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)

148

TS EN 1149-2

Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - BÖlüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)

149

TS EN 1149-3

Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 3: Yük Zayıflamasını Ölçme İçin Deney Metodu

150

TS EN 1149-5

Koruyucu Eldivenler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

151

TS EN 1150

Koruyucu Giyecekler - Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler - Deney Metotları ve Özellikler

152

TS EN 1384

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

153

TS EN 1384/A1

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

154

TS EN 1385

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

155

TS EN 1385/A1

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

156

TS EN 1486

Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin Özellikler ve Deney Metotları

157

TS EN 1497

Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kurtarma Kuşakları

158

TS EN 1621-1

Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

159

TS EN 1621-2

Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

160

TS EN 1621-2/AC

Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

161

TS EN 1731

Kişisel Göz Koruması - Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları

162

TS EN 1809

Dalma Aksesuarları - Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları

163

TS EN 1827+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gaz ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler  - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

164

TS EN 1836 +A1

Kişisel Göz Koruyucu Donanım - Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler ve Güneşin Doğrudan Gözlenmesi İçin Filtreler

165

TS EN 1868

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım - Eşdeğer Terimler Listesi

166

TS EN 1891

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

167

TS EN 1938

Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

168

TS EN ISO 4869-2

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

169

TS EN ISO 4869-2/AC

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

170

TS EN ISO 4869-3

Akustik -İşitme Koruyucuları - Bölüm 3: Kalite Muayenesi İçin Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot

171

TS EN ISO 6529

Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Geçişine Direncinin Tayini

172

TS EN ISO 6530

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Malzemelerin Sıvı Nüfuziyetine Direnci İçin Deney Metodu

173

TS EN ISO 6942

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma-Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme Birleşimlerinin Değerlendirilmesi

174

TS EN ISO 9185

Koruyucu Giyecekler-Erimiş Metal Sıçramasına Karşı Malzemelerin Direncinin Değerlendirilmesi

175

TS EN ISO 10256

Buz Hokeyinde Kullanılan Kafa ve Yüz Koruması

176

TS EN ISO 10819

Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

177

TS EN ISO 10862

Küçük Tekne - Trapez Donanımı İçin Hızlı Serbest Bırakma Sistemi

178

TS EN ISO 11611

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giysiler

179

TS EN ISO 11612

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

180

TS EN 12083

Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

181

TS EN 12083/AC

Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

182

TS EN 12127-2

Isı ve Aleve karşı Dayanıklı Giyecekler-Koruyucu Giyecek ve İlgili malzemede Temas Isısı Geçişi Tayini-Kısım 2-Küçük Silindirler Düşürerek Oluşturulan Temas Isısı Kullanma Metodu

183

TS EN 12270

Dağcılık Teçhizatı -Takozlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

184

TS EN 12275

Dağcılık Teçhizatı - Bağlayıcılar  - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

185

TS EN 12276

Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme l Ankrajları  - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

186

TS EN 12276/AC

Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme l Ankrajları  - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

187

TS EN 12277

Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

188

TS EN 12278

Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

189

TS EN ISO 12401

Küçük Tekne - Güverte Güvenlik Donanımı ve Güvenlik Hattı - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

190

TS EN ISO 12402-2

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275 - Güvenlik Kuralları

191

TS EN ISO 12402-2/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275 - Güvenlik Kuralları

192

TS EN ISO 12402-3

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150 - Güvenli Kuralları

193

TS EN ISO 12402-3/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150 - Güvenli Kuralları

194

TS EN ISO 12402-4

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100 - Güvenlik Kuralları

195

TS EN ISO 12402-4/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100 - Güvenlik Kuralları

196

TS EN ISO 12402-5

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları

197

TS EN ISO 12402-5/AC

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları

198

TS EN ISO 12402-5/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları

199

TS EN ISO 12402-6

Kişisel Yüzdürme Donanımları (KYD) - Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Sephiye Yardımcı Teçhizatları - Güvenlik Kuralları ve İlave Deney Metotları

200

TS EN ISO 12402-6/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları (KYD) - Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Sephiye Yardımcı Teçhizatları - Güvenlik Kuralları ve İlave Deney Metotları

201

TS EN ISO 12402-8

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

202

TS EN ISO 12402-8/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

203

TS EN ISO 12402-9

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 9: Deney Yöntemleri

204

TS EN ISO 12402-9/A1

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 9: Deney Yöntemleri

205

TS EN ISO 12402-10

Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 10: Kişisel Yüzdürme Donanımları ve Diğer İlgili Donanımların Seçim ve Kullanımı

206

TS EN 12477

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

207

TS EN 12477/A1

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

208

TS EN 12492+A1

Dağcılık Teçhizatı- Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

209

TS EN 12492/A1

Dağcılık Teçhizatı- Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

210

TS EN 12628

Dalma Aksesuarları - Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihazlar - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

211

TS EN 12628/AC

Dalma Aksesuarları - Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihazlar - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

212

TS EN 12841

Düşmeye Karşı Kişisel Koruma Donanımı - Halat Erişim Sistemleri - Halat Ayar Tertibatı

213

TS EN 12941

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

214

TS EN 12941/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

215

TS EN 12941/A2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

216

TS EN 12942

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

217

TS EN 12942/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

218

TS EN 12942/A2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

219

TS EN 13034+A1

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 ve Tip PB [6] Donanımı)

220

TS EN 13061

Koruyucu Giyecekler – Futbolcular İçin Tekmelikler – Kurallar ve Deney Metotları

221

TS EN 13087-1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

222

TS EN 13087-1/A1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

223

TS EN 13087-2

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

224

TS EN 13087-2/A1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

225

TS EN 13087-3

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç

226

TS EN 13087-3/A1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç

227

TS EN 13087-4

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinliği

228

TS EN 13087-5

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayanımı

229

TS EN 13087-6

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı

230

TS EN 13087-6/A1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı

231

TS EN 13087-7

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

232

TS EN 13087-7/A1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

233

TS EN 13087-8

Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

234

TS EN 13087-8/A1

Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

235

TS EN 13087-10

Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 10: Işıma Yoluyla Yayılan Isıya Direnç

236

TS EN 13089

Dağcılık Teçhizatı - Buz Aletleri - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

237

TS EN 13138-1

Yüzme Kursu İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar - Bölüm1: Yüzmeye Yardımcı, Giyilen Donanımlar İçin Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

238

TS EN 13158

Koruyucu Giyecekler- At Binicileri İçin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz Koruyucuları- Kurallar ve Deney Metotları

239

TS EN 13178

Kişisel Göz Koruması - Kar Aracı Kullanıcıları İçin Göz Koruyucuları

240

TS EN 13274-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 1: İçe Doğru Sızıntı ve İçe Doğru Toplam Sızıntının Tayini

241

TS EN 13274-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 2: Uygulama ile İlgili Performans Deneyleri

242

TS EN 13274-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları - Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini

243

TS EN 13274-4

Solunumlu İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 4: Alev Deneyleri

244

TS EN 13274-5

Solunumlu İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 5:İklim Şartları

245

TS EN 13274-6

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

246

TS EN 13274-7

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları – Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

247

TS EN 13274-8

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanma Deneyi

248

TS EN 13277-1

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotları

249

TS EN 13277-2

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön Kol Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

250

TS EN 13277-3

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

251

TS EN 13277-3/A1

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

252

TS EN 13277-4

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları”

253

TS EN 13277-4/A1

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları”

254

TS EN 13277-5

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım - Bölüm 5: Genital ve Karın Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

255

TS EN 13277-6

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 6: Kadınlarda Göğüs Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

256

TS EN 13277-7

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 7: El ve Ayak Koruyucular İçin İlave Kurallar ve Deney Metotları

257

TS EN 13287

Kişisel Koruyucu Donanım - Ayakkabılar - Kayma Direnci İçin Deney Metodu

258

TS EN 13356

Amatör Kullanım İçin Görünebilirlik Aksesuarları-Özellikler ve Deney Metotları

259

TS EN 13484

Buz kızağı kullanıcıları için kasklar

260

TS EN 13546+A1

Koruyucu Giyecekler- Saha Hokeyi Kalecileri İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Ayak ve Genital Koruyucular ve Saha Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-Kuralları ve Deney Metotları

261

TS EN 13567+A1

Koruyucu Giyecekler - Eskrim Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Uzuv ve Yüz Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları

262

TS EN 13594

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Eldivenler - Özellikler ve Deney Metotları

263

TS EN 13595-1

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek Veya Parçalı Takımlar- Bölüm 1: Genel Kurallar

264

TS EN 13595-2

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 2: Darbe İle Aşınmaya Karşı Direncin Tayini İçin Deney Metodu

265

TS EN 13595-3

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 3: Patlama Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

266

TS EN 13595-4

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 4: Darbe Altında Kesme Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

267

TS EN 13634

Koruyucu Ayakkabı - Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin - Özellikler ve Deney Metotları

268

TS EN 13781

Kar Aracı ve Kar Kızağı Sürücü ve Yolcuları İçin Koruyucu Kasklar

269

TS EN 13794

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı-Kaçış İçin - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

270

TS EN 13819-1

İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel Deney Metotları

271

TS EN 13819-2

Akustik - İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 2: Akustik Deney Metotları

272

TS EN 13832-1

Kimyasallara Karşı Koruyucu Ayak Giyecekleri - Terimler ve Deney Metotları

273

TS EN 13832-2

Kimyasal Şartlara Dayanıklı Ayak Giyecekleri - Bölüm 2: Laboratuar Şartlarında Kimyasal Maddelere Dayanıklı Ayak Giyeceklerinin Özellikleri

274

TS EN 13832-3

Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Ayak Giyeceği - Bölüm 3: Laboratuar Şartlarında Kimyasal Maddelere Karşı Çok Yüksek Dirençli Ayak Giyeceklerine İlişkin Kurallar

275

TS EN 13911

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler -Yangın Başlıkları İçin Özellikler ve Deney Metotları

276

TS EN 13921

Kişisel Koruyucu Donanım - Ergonomik Prensipler

277

TS EN 13949

Solunumla İlgili Donanım - Basınçlı Nitroks ve Oksijenle Kullanım İçin Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

278

TS EN 13982-1

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları

279

TS EN 13982-1/A1

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları

280

TS EN 13982-2

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2: Küçük Parçacık Aerosollerinin Giyecek Takımlarında İçeriye Doğru Sızıntısının Tayini İçin Deney Metodu

281

TS EN ISO 13995

Koruyucu Giyecekler – Mekanik Özellikler – Malzemelerin Delinmeye ve Dinamik Yırtılmaya Karşı Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

282

TS EN ISO 13997

Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini

283

TS EN ISO 13997/AC

Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini

284

TS EN ISO 13998

Koruyucu Giyecekler - Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Yelekler

285

TS EN ISO 14021

Sürücülerini Taş ve Mıcıra Karşı Korumaya Uygun Yol Dışı Motosiklet Yarışları İçin Taş Siperleri

286

TS EN ISO 14052

Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Kasklar

287

TS EN ISO 14058

Koruyucu Giyecekler - Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giyecek Parçaları

288

TS EN ISO 14116

Koruyucu Giyecekler - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler

289

TS EN ISO 14116/AC

Koruyucu Giyecekler - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler

290

TS EN 14120+A1

Koruyucu Giyecekler - Paten Sporu Donanımı Kullanıcıları İçin El Bileği, Avuç İçi, Diz ve Dirsek Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları

291

TS EN 14126

Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Kuralları ve Deney Metotları

292

TS EN 14126/AC

Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Kuralları ve Deney Metotları

293

TS EN 14143

Solunumla İlgili Donanım – Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumalı Dalma Aparatı

294

TS EN 14225-1

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 1: Islak Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları

295

TS EN 14225-2

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 2: Kuru Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları

296

TS EN 14225-3

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 3: Faal Olarak Isıtılan veya Soğutulan Elbiseler (sistemler) - Kurallar ve Deney Metotları

297

TS EN 14225-4

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 4: Tek Ortam Elbiseleri (ADS) - İnsan Faktörleri - Kurallar ve Deney Metotları

298

TS EN 14325

Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı - Koruyucu Giyecek Malzemesi, Dikişleri, Birleşim Yerleri ve Birleştirmelerinin Deney Metotları ve Performans Sınıflandırması

299

TS EN 14328

Koruyucu Giyecekler - Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler ve Kolluklar - Kurallar ve Deney Metotları

300

TS EN 14360

Yağmura Karşı Koruyucu Giyecekler - Hazır Haldeki Giyecek Parçaları İçin Deney Metodu - Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler

301

TS EN 14387+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler - Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

302

TS EN 14404+A1

Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucuları

303

TS EN 14435

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

304

TS EN 14458

Kişisel Göz Donanımı - İtfaiyecilerin Kullanımı İçin Yüz Siperleri ve Göz Siperleri, İtfaiyeciler, Ambulans ve Acil Servislerde Kullanılan Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Güvenlik Kaskları

305

TS EN ISO 14460

Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları

306

TS EN ISO 14460/AC

Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları

307

TS EN ISO 14460/A1

Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları

308

TS EN 14529

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Kaçış Amaçları İçin Pozitif Basınçlı Akciğerle Kumanda Edilen Bir Talep Vanası İçerecek Şekilde Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

309

TS EN 14572

Binicilikle İlgili Faaliyetler İçin Yüksek Performanslı Kasklar

310

TS EN 14593-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 1: Tam Yüz Maskeli Aparatus - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

311

TS EN 14593-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

312

TS EN 14593-2/AC

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

313

TS EN 14594

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

314

TS EN 14594/AC

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

315

TS EN 14605+A1

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı - Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip PB [3] ve Tip PB [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri

316

TS EN 14786

Koruyucu Giyecekler - Püskürtülen Sıvı Kimyasal Maddeler, Emülsiyonlar ve Dispersiyonların Nüfuziyetine Karşı Direncin Tayini - Atomizör Deneyi

317

TS EN ISO 14877

Tanecikli Aşındırıcılar Kullanılarak Yapılan Aşındırıcı Püskürtme İçin Koruyucu Giyecek

318

TS EN ISO 15025

Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

319

TS EN ISO 15027-1

Su Altı Elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli Giyilen Elbiseler, Güvenlik Dâhil Kurallar

320

TS EN ISO 15027-2

Su Altı Elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma Elbiseleri, Güvenlik Dâhil Kurallar

321

TS EN ISO 15027-3

Su Altı Elbiseleri - Bölüm 3: Deney Metotları

322

TS EN 15090

İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri

323

TS EN 15333-1

Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 1: Akışı Sağlayan Cihaz

324

TS EN 15333-1/AC

Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 1: Akışı Sağlayan Cihaz

325

TS EN 15333-2

Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 2: Serbest Akış Cihazı

326

TS EN 15613

Kapalı Alan Sporları İçin Diz ve Dirsek Koruyucuları- Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

327

TS EN 15614

Koruyucu Giyecekler-İtfaiyeciler İçin-Meskun Olmayan Alanlarda Kullanılan Giyecekler İçin Laboratuar Deney Metotları ve Performans Kuralları

328

TS EN 15831

Giyecekler - Fizyolojik Etkiler - Isıl Manken Aracılığıyla Isıl Yalıtımın Ölçülmesi

329

TS EN 17249

Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

330

TS EN 17249/A1

Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

331

TS EN 17491-3

Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma Sağlayan Giyecekler İçin Deney Metotları - Bölüm 3: Bir Sıvı Jetinin Nüfuziyetine Karşı Direncin Belirlenmesi (Jet Deneyi)

332

TS EN 17491-4

Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma Sağlayan Giyecekler İçin Deney Metotları - Bölüm 4: Püskürtülen Sıvının Nüfuziyetine Karşı Direncin Belirlenmesi (Püskürtme Deneyi)

333

TS EN ISO 20344

Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları

334

TS EN ISO 20344/AC

Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları

335

TS EN ISO 20344/A1

Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları

336

TS EN ISO 20345

Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

337

TS EN ISO 20345/AC

Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

338

TS EN ISO 20345/A1

Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

339

TS EN ISO 20346

Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

340

TS EN ISO 20346/AC

Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

341

TS EN ISO 20346/A1

Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

342

TS EN ISO 20347

Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

343

TS EN ISO 20347/AC

Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

344

TS EN ISO 20347/A1

Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

345

TS EN ISO 20349

Kişisel Koruyucu Donanım -Kaynak ve Döküm Sırasında Ergimiş Metal Sıçramasına ve Isıl Risklere Karşı Koruyucu Ayakkabı- Özellikler ve Deney Metodu

346

TS EN 24869-1

Akustik- Kulak Koruyucuları: Bölüm 1: Ses Yalıtımının Ölçülmesi İçin Subjektif Bir Metot

347

TS EN 50286

Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

348

TS EN 50286/AC

Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

349

TS EN 50321

Elektrik Yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin

350

TS EN 50365

Alçak Gerilim Tesislerinde Kulanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

351

TS EN 60743

Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler

352

TS EN 60743/A1

Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler

353

TS EN 60895

Gerilim Altında Çalışma – Anma Gerilimi En Çok 800 Kv A.A ve ± 600 Kv D.A’da Kullanım İçin İletken Elbiseler

354

TS EN 60903

Eldivenler-Yalıtkan Malzemeden-Gerilim Altında Çalışma İçin

355

TS EN 60984

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

356

TS EN 60984/A11

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

357

TS EN 60984/A1

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1) 6/4/2007 tarihli ve 26485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.