14 Temmuz 2012 Tarihli ve 28353 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/6/2012 Tarihli ve 348 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

—  Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

—  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 25)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1 (Değişik İşler), K: 2012/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Değişik İşler), K: 2012/3 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri