14 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28353

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

FUEL OİL TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(AKARYAKIT SERİ NO: 25)

MADDE 1 – 5/1/2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:24)”nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan fuel oil türlerinin Ekim 2006 tarihli (T3 Haziran 2012 dahil) “TS 2177 – Fuel Oil” standardına uygun olması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.