14 Temmuz 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28353

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK HABERLEME SEKTRNE LKN YETKLENDRME

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Haberleme Sektrne likin Yetkilendirme Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kuruma bilgi ve belge verilmesi: letmeci, Kurum tarafndan yetkilendirmesi kapsamnda istenen veya dzenli olarak gnderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen sre ierisinde vermekle ykmldr. letmeci, yetkilendirme bavurusunda beyan ettii bilgi ve belgelerden;

1) Ticaret sicil gazetesinde yer alan ana faaliyet alanndaki deiiklikleri,

2) letmecinin unvan, resmi yazma adresi, vergi dairesi ve numarasndaki deiiklikleri,

3) letmeciyi Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kiilerin imza sirklerinde yaplan deiiklikleri,

sz konusu deiikliklerin yaplmasn mteakip bir ay ierisinde Kuruma bildirmekle ykmldr. Elektronik haberleme hizmetinin sunumunda uydu istasyonu kullanan iletmeci, kurulacak her uydu yer istasyonu iin ayr ayr doldurulmu ilgili formu ve sistemde kullanlacak uydu yer istasyonuna ilikin bilgileri Kuruma vermekle ykmldr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/5/2009

27241

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

5/3/2010

27512

2

9/6/2011

27959

3

23/9/2011

28063

4

18/11/2011

28116