13 Temmuz 2012 Tarihli ve 28352 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN’ün Atanmasına Dair Karar (No: 2012/41)

 

YÖNETMELİKLER

—  Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

—  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bursa Orhangazi Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 12/7/2012 Tarihli ve 385 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri