10 Temmuz 2012 Tarihli ve 28349 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3378    631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

2012/3379    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2012/3380    Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/40)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/42)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/16)

—  Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (No: 2012/01)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.


 

 

p>