9 Temmuz 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28348

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS NVERSTES LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zonguldak Karaelmas niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Blent Ecevit niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesinin birinci fkras, 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), (d), (e), (f), (g) bentleri, 7 nci maddesinin ikinci fkras, 37 nci maddesinin ikinci fkras ve 47 nci maddesinde yer alan Zonguldak Karaelmas ibareleri Blent Ecevit olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/8/2009

27333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

9/7/2010

27636

2

26/5/2011

27945

3

26/9/2011

28066