9 Temmuz 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28348

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS NVERSTES D HEKML FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/10/2009 tarihli ve 27371 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zonguldak Karaelmas niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Blent Ecevit niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 3 nc maddesi ve 46 nc maddesinde yer alan Zonguldak Karaelmas ibareleri Blent Ecevit olarak deitirilmitir.

MADDE 3 - Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/10/2009

27371

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

9/5/2010

27576

2

26/5/2011

27945

3

26/9/2011

28066