9 Temmuz 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28348

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS NVERSTES GZEL SANATLAR FAKLTES

LSANS ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/7/2010 tarihli ve 27636 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zonguldak Karaelmas niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Blent Ecevit niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 nc maddesi, 37 nci maddesinin ikinci fkras ve 44 nc maddesinde yer alan Zonguldak Karaelmas ibareleri Blent Ecevit olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir dersteki baar durumu; rencinin yaryl iinde ara snavlar, devler, uygulamalar ve proje almalar dikkate alnarak hesaplanacak dnem ii baar notu ve genel snav baar notu birlikte deerlendirilerek belirlenir. Genel snavn ders baar notuna etkisi % 40, % 50 veya % 60 olabilir. Ortak zorunlu derslerde genel snavn ders baar notuna etkisi % 60tr. Yaryl ii baarnn ve genel snavn ders baar notuna etkisi dersin sorumlu retim elemannn gr ve Faklte Ynetim Kurulu karar ile belirlenir ve rencilere duyurulur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencinin derslerinde baarl olabilmesi iin baar notunun, 100 tam puan zerinden en az 65 ve (CC) olmas gerekir, 65 puann altnda not alan renciler (FF) notu ile deerlendirilir. Ayrca, bu maddenin birinci fkrasnda yer alan harf notlarndan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarndan birisini alan renci, o dersi baarm saylr.

b) Bir dersten DZ, GR, FF, ve YZ notlarndan birini alan renci o dersi baaramam saylr ve dersi ald ilk yarylda almak ve tekrarlamak zorundadr.

c) Yaryl iinde derslere devam koulunu salamayan rencilere DZ notu verilir. Bu renciler genel snava alnmaz.

) Genel snava girme hakk olduu halde snava girmeyen renciye, yaryl ii almalarna baklmadan GR notu verilir.

d) DZ ve GR notlar, FF gibi ilem grr ve arlkl genel not ortalamasna katlr.

e) YT notu, kredisiz derslerin baar notu olarak verilir.

f) YZ notu kredisiz derslerin baarszlk notu olarak verilir.

g) MU notu, muafiyet snav uygulanan derslerden baarl olan rencilere verilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin ikinci fkras, 32 nci maddesinin nc fkras ve 33 nc maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/7/2010

27636

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

26/5/2011

27945

2

26/9/2011

28066