9 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28348

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, 2 nci maddesinde, 4 üncü maddesinde, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 36 ncı  maddesinde yer alan “Zonguldak Karaelmas” ibareleri “Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

26/5/2011

27945

2

26/9/2011

28066