9 Temmuz 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28348

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS NVERSTES SALIK YKSEKOKULU

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zonguldak Karaelmas niversitesi Salk Yksekokulu Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Blent Ecevit niversitesi Salk Yksekokulu Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (), (d), (e), (g) bentleri, 37 nci maddesinin ikinci fkras ve 48 inci maddesinde yer alan Zonguldak Karaelmas ibareleri Blent Ecevit olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/8/2009

27333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

29/12/2009

27447

2

9/7/2010

27636

3

26/5/2011

27945

4

26/9/2011

28066