9 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28348

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM

FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

SERTİFİKA PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/1998 tarihli ve 23491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.