8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3330

             Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” ve Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi; adı geçen Bakanlığın 9/5/2012 tarihli ve 102441 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                    A. BABACAN                         B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                     C. YILMAZ                            E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                           Ö. DİNÇER                               İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

                      Milli Eğitim Bakanı                  Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

                                           R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

                                         Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı