8 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28347

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES ZYA GKALP ETM FAKLTES YABANCI DLLER
B
LM ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dicle niversitesi Ziya Gkalp Eitim Fakltesi Yabanc Diller Blm Zorunlu Hazrlk Snf Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Hazrlk eitimi bulunan yabanc diller (Franszca, Almanca) programna kabul edilen renciler, eitim-retim yl banda yaplan yeterlik snavna girerler. Yeterlik snavnda baarl olan renciler kabul edildikleri lisans programna dorudan kayt yaptrrlar.

Eitim-retim yl banda yaplan hazrlk snf yeterlik snavndan baarl olamayanlar, hazrlk snfna devam ederler.

Hazrlk snf sonunda yaplan final, btnleme ve yeni retim yl banda yaplan hazrlk snf yeterlik snavndan da baarl olamayanlar bir yl sreli destek eitimine devam ederler.

Destek eitimi sonunda yaplan final, btnleme ve yeni retim yl banda yaplan hazrlk snf yeterlik snavndan da baarl olamayanlar lisans renimine devam edebilirler. Bu durumdaki renciler ilgili retim programndan diploma alabilmek iin retim sresi sonuna kadar yabanc dil snavnda baarl olmak zorundadrlar.

Hazrlk snf ve destek eitiminde baar notu, 100 zerinden en az 60tr. Bu not rencinin ylsonu ya da btnleme snav dikkate alnarak verilir.

Dnem sonu ve btnleme snavlar aadaki ekilde iki aamal olarak yaplr:

a) lk aama; dilbilgisine giri, eviriye giri, szck retim yntemi ve fonetikten oluan yazl snavdr.

b) kinci aama, konuma yntemlerinden oluan szl snavdr.

Birinci aamadan 60 ve zeri not alan renci ikinci aamaya girmeye hak kazanr. kinci aamada da 60 ve zeri not alan renciler hazrlk snfn baarm saylr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 Franszca ve Almanca hazrlk snf ve destek eitiminde renciler ders ve laboratuarlarn en az %75ine devam etmek zorundadrlar.

MADDE 3 Bu Ynetmelik 2012-2013 eitim-retim yl banda yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.