8 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28347

YNETMELK

ankaya niversitesinden:

ANKAYA NVERSTES YAZ RETM YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayl Resm Gazetede yaymlanan ankaya niversitesi Yaz retimi Ynetmeliinin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 15/7/2002 tarihli ve 24816 sayl Resm Gazetede yaymlanan ankaya niversitesi Hukuk Fakltesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliine tabi renciler hari, ankaya niversitesinde ngilizce hazrlk, n lisans, lisans ve lisansst dzeylerde yaplacak yaz eitim-retiminde uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini ankaya niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/6/2009

27248

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/6/2011

27963