8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/7/2002 tarihli ve 24816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.