8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2012/3334

             Ekli “Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 21/2/2012 tarihli ve 310 sayılı yazısı üzerine, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                            E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                           Ö. DİNÇER                                   İ. YILMAZ                                       V. EROĞLU

                      Milli Eğitim Bakanı                      Milli Savunma Bakanı                       Orman ve Su İşleri Bakanı

                                           R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

                                         Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 25/1/1985 tarih ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün (4) numaralı eki ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Tüzüğün ekini görmek için tıklayınız