7 Temmuz 2012 Tarihli ve 28346 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE’nin Atanmasına Dair Karar (No: 2012/22)

—  Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Erkan İBİŞ’in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/23)

—  Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hikmet KOÇAK’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/24)

—  Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M.M. Gülay BARBAROSOĞLU’nun Atanmasına Dair Karar (No: 2012/25)

—  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Faruk KOCACIK’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/26)

—  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mustafa KİBAR’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/27)

—  Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ayşegül Jale SARAǒın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/28)

—  Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Candeğer YILMAZ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/29)

—  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hasan Fahrettin KELEŞTEMUR’un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/30)

—  Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/31)

—  Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/32)

—  Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M. Yavuz COŞKUN’un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/33)

—  İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Cemil ÇELİK’in  Atanmasına Dair Karar (No: 2012/34)

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet KARACA’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/35)

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman BAYKAL’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/36)

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hüseyin AKAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/37)

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet ACAR’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/38)

—  Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Yener YÖRÜK’ün  Atanmasına Dair Karar (No: 2012/39)

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İsmail YÜKSEK’in  Atanmasına Dair Karar (No: 2012/40)

—   Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

—   Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

—   Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

—   Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Statü

—   İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğin (2011/1) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—   Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


6/7/2012 tarihli ve 28345 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2012/3373 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Abant İzzet Baysal Üniversitesine Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.