5 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28344

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                4 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5754

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Forumu’na katılmak üzere; 5 Temmuz 2012 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      4 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-225-441

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5754 sayılı yazınız.

             Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Forumu’na katılmak üzere, 5 Temmuz 2012 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI