5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

KURUL KARARI

eker Kurumundan:

EKER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 25/6/2012

Karar No : 255/6

Karar : malat-hracatlarn, ekerli Mamul hracat Karlnda C ekeri Taleplerinin Karlanmas artlar ve Uygulama Esaslarna Dair 135/1 sayl eker Kurulu Kararnda aadaki deiikliklerin yaplmasna karar verildi.

21/12/2006 tarih ve 26383 sayl Resm Gazetede yaymlanan 135/1 sayl Kurul Kararnn;

a) 9 uncu maddesinin 7 nci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tedarikiler, bu kapsamda yapacaklar satlarda Kararn dier hkmleri ile elimemek artyla, imalat-ihracatlarla szleme yapmakta serbesttirler.,

b) 31/1/2012 tarih ve 28190 sayl Resm Gazetede yaymlanan 245/5 sayl Kararla deiik 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

11- Baz Fiyat

C ekeri satlarna ilikin baz fiyat; Londra Borsasnda oluan Beyaz eker Vadeli lem Fiyatlarnn (ABD Dolar/ton) ait olduu ayn ilem gren her bir gnne ait fiyatlarn aritmetik ortalamasdr. Ortalamann hesaplanmasna esas tekil edecek gnlk vadeli ilem fiyatlar seilirken; her zaman, mevcut en ksa vadeli fiyatn, nceki kalc kapan deeri alnr. C ekeri satlarnda uygulanacak fiyat, baz fiyattan dk olamaz.

eker sat teslim ve demelerinde, ekerin teslim tarihinde geerli Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) dviz sat kuru esas alnr.