5 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28344

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No                :  2012/39

             İşyeri                       :  Nif-Tem Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ.

'                                                Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Efor Medical Cih. Paz. Tab.

                                                Hiz. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

                                                Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

                                                 Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                                                Gaziler Cad. No: 331 Yenişehir/İZMİR

             SGK Sicil No          :  1432330.035

             Tespiti İsteyen        :  T.Sağlık-İş Sendikası

             İnceleme                  :  Nif-Tem Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Efor Medical Cih. Paz. Tab. Hiz. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen ortaklık tarafından İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi çerçevesinde "Bilgisayar Veri Giriş ve Malzemeli Temizlik Hizmetleri" işinin yürütüldüğü, gerek işçi sayısı gerek ekipman yatırımı dikkate alındığında temizlik işinin ağırlıklı olması sebebi ile yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Nif-Tem Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ.  Hiz.San. Tic. Ltd. Şti.-Efor Medical Cih. Paz. Tab. Hiz. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.