30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6331     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6332     Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu

6333     Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6334     Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6335     Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6336     Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARLARI

1019     Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

1020     Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1021     İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3322     193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapımsına Dair Karar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mehmet Emin YILMAZ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/21)

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

İLKE KARARI

—  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/6/2012 Tarihli ve 51 Sayılı İlke Kararı

 

TEBLİĞLER

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/19)

—  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/6/2012 Tarihli ve ÖİB-K-20 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri