30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

TBMM KARARI

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1021                                                                                                 Karar Tarihi: 26.06.2012

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 26.06.2012 tarihli 124’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.