30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

TBMM KARARI

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET

MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1020                                                                                                 Karar Tarihi: 26.06.2012

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 26.06.2012 tarihli 124’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.