30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

TBMM KARARI

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN KEŞFİ, EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ

SORUNLARIN TESPİTİ VE ÜLKEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI

SAĞLAYACAK ETKİN İSTİHDAMLARININ SAĞLANMASI

AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN

UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1019                                                                                                 Karar Tarihi: 26.06.2012

             Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 26.06.2012 tarihli 124’üncü Birleşiminde 05.07.2012 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.