30 Haziran 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28339

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 28/06/2012

KARAR NO : 2012/B-K-20

KONU : Maliye Hazinesi adna kaytl muhtelif tanmazlarn sat.

zelletirme daresi Bakanlnca,

zelletirme Yksek Kurulunun (YK) 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl muhtelif tanmazlarn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamelerinde belirtilen hususlar erevesinde gerekletirilen ihaleler kapsamnda, alnan nihai teklifler ve deer tespit sonular da gz nnde bulundurularak, YKnn 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden;

Dzce ili, Gmova ilesi, Yakaba ky, Kocaalan mevkii, 341 parselde bulunan tanmazn 530.000.- (beyzotuzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren GEO Yap Sistem Sanayi Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, GEO Yap Sistem Sanayi Ticaret Limited irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, 520.000.- (beyzyirmibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Uur ACARa hale artnamesi erevesinde satlmasna Uur ACARn szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

Dzce ili, Gmova ilesi, Yakaba ky, Kocaalan mevkii, 342 parselde bulunan tanmazn 720.000.- (yediyzyirmibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren GEO Yap Sistem Sanayi Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, GEO Yap Sistem Sanayi Ticaret Limited irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, 700.000.- (yediyzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Ali hsan BAAKa hale artnamesi erevesinde satlmasna Ali hsan BAAKn szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

Sakarya ili, Hendek ilesi, Mahmutbey mahallesi, 87 ada, 5 no.lu parselde bulunan tanmazn 106.000.- (yzaltbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Vahdettin YELKENe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Vahdettin YELKENin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

bu Karar gereklerinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

karar verilmitir.