27 Haziran 2012 Tarihli ve 28336 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3264 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

— Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Hazine Müsteşarlığı Tarafından Kullandırılan Dış Finansman İmkanlarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

— Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2012/42)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2012/85-86-87-91-92-93-94-95-97-98-99 Sayılı Kararları

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2012/ÖİB-K-18 ve 2012/ÖİB-K19 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri