22 Haziran 2012 Tarihli ve 28331 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6325   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

6326   Turist Rehberliği Meslek Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3192  Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Adalet Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Müsteşar Yardımcısı Hasan DUDAKLI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2012/3299  Tabii Afetler Nedeniyle Zarar Gören Pancar Üreticilerinin Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye Olan Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

2012/3250  İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

2012/3301  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine Şakir Ercan GÜL’ün Atanması ve Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2012/3302  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Mukim ÖZTEKİN’in Atanması ve Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği

— Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4)

— Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5)

— Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)

— Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7)

— Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/43)

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/6)

— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri