21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    20 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5398

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Haziran 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         20 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-208-404

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5398 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Haziran 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI