20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

İLKE KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     :   8-22/5/2012                                                                        Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          :   16-22/5/2012                                                                        ANKARA

 

DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ KÖY YERLEŞİK ALANLARINDA,

CİVARINDA VE MEZRALARDA YAPILACAK YAPILARA

İLİŞKİN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ

KOMİSYONU İLKE KARARI

 

Doğal sit alanlarındaki yapılaşma koşulları dikkate alınarak; köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar ihtiyaçları karşılayacak eğitim, sağlık, güvenlik tesisi, ibadet yeri, köy konağı ile bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi hizmete yönelik yapıların, ilgili TVK Bölge Komisyonu tarafından belirlenen ya da belirlenecek geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama projelerinin uygun görülmesi şartı ile yapılabileceğine,

karar verildi.