20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMANCILIK MESLEK

YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.