20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    19 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5310

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Haziran 2012 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         19 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-207-403

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5310 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Haziran 2012 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI