19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3305   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Gerilim Altında Çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V. d.a.’ya Kadar Olan Gerilimlerde Kullanılan El Aletleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 60900) (No: MSG-MS-2012/13)

— Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2012/51)

— Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/6/2012 tarihli ve 28327 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.