19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    18 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5234

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Haziran 2012 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         18 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-206-401

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5234 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2012 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI