19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    18 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5233

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Haziran 2012 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         18 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-205-400

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5233 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2012 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI