19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    18 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5232

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Haziran 2012 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         18 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-204-399

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5232 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2012 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI