16 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28325

GENELGE

Başbakanlıktan:

GENELGE

2012/15

Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan