15 Haziran 2012 Tarihli ve 28324 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/3234    İslam Konferansı Örgütü Şartı’nın Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar

 

TEBLİĞ

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ