15 Haziran 2012 Tarihli ve 28324 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YASAMA BLM

 

KANUNLAR

6322   Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

6323   Hazine Mstearl Tarafndan Temsil Edilen Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Maliye Bakanl Tarafndan Temsil Edilen Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasndaki Bor Silme Anlamasnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduuna Dair Kanun

6324   zmir EXPO Alan Hakknda Kanun

 

YRTME VE DARE BLM

 

DANITAY YELNE SEME KARARI

  Dantay yeliine, Tarm letmeleri Eski Genel Mdr smail Hakkn SAYINn Seilmesine Dair Karar (No: 2012/20)

 

YNETMELKLER

  Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumu ve yurtlarnn dare ve hale Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Trkiye hracatlar Meclisi ile hracat Birliklerinin Kurulu ve Grevleri Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Trkiye hracatlar Meclisi ve hracat Birlikleri nsan Kaynaklar Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Bat Balkan Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  ki Tarafl Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Baheehir niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii

  Balkesir niversitesi Tp Fakltesi Eitim retim ve Snav Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Balkesir niversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Dier Belgelerin Dzenlenmesine likin Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Erciyes niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmelii

  Giresun niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  stanbul Medeniyet niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii

 

TEBLLER

  S&Q Mart Kalite Gvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebli (Tebli No: SGM 2009/15)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (SGM: 2012/11)

  kolu Tespit Kararlar (No: 2012/31-32-33-34-35-36)

  thalatta Gzetim Uygulanmasna likin 2007/14 Sayl Tebliin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Tebli

  thalatta Gzetim Uygulanmasna likin 2007/15 Sayl Tebliin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Tebli

  thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresine likin Tebli (No: 2012/3)

  ifti Kayt Sistemine Dahil Olan iftilere Mazot, Gbre ve Toprak Analizi Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli (No: 2012/40)

  Hayvanclk Desteklemeleri Hakknda Uygulama Esaslar Teblii (No: 2012/49)

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri

 

 

Tklaynz


15/6/2012 tarihli ve 28324 sayl mkerrer Resm Gazete'de, 2012/3234 sayl slam Konferans rgt art'nn ekince ile Onaylanmas Hakknda Karar ile Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin D Ticaretine likin Tebli (D Ticaret: 2011/1)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli yaymlanmtr.